Den äldre versionen med mer beskrivning av kulturlämningarna i skogen finns här.


Naturstig