Kartor


Kartor


Naturstig
Gå gärna en vandring längs den snitslade narturstig vi prickat in på kartan! Uppdaterad karta för utskrift här,

Orienteringskarta, skala 1:5500
Orienteringskarta framtagen för Varlaskogens Vänner med bl.a. alla större och mindre stigar inritade. Lämplig t.ex. för skolor och förskolor vid aktiviteter i Varlaskogen, eller för dig som bara vill hitta bättre i vår fina skog! OBS! kartans skala ändrad (1:5500).

Markägare, karta över Varlaskogen med markägare markerade