Varlaskogens Vänner

Vi är glada att se att nu är det fler än någonsin som söker sig ut i Varlaskogen för att promenera och njuta av allt det underbara i naturen! Prova gärna vår naturstig här.

Varlaskogens Vänner vill sprida information om den fantastiska resurs och rekreationsmöjlighet som Varlaskogen utgör. Vi vill öka tillgängligheten till området genom att hålla stigar framkomliga, ta fram kartor, ordna naturstigar och vandringar med kunniga ledare.

Varlaskogens Vänner verkar också för att bevara skogsområdet och stoppa planer på byggnationer i Varlaskogen och på Varlaberg. För närmare information om vår målsättning, se vidare här.

Vi vet alla att för att vi ska må bra och hålla oss friska måste vi röra på oss varje dag. Närområden belägna några minuters gångavstånd från tätbebyggelse blir därigenom ovärderliga. Naturområden utgör de mest besökta, men samtidigt billigaste "friluftsanläggningarna". Läs mer om tätortsnära naturområden här.


Naturbilder från Varlaskogen Kartor över Varlaskogen Artiklar, utredningar m.m. Kommunens planering kring Varlaskogen
Naturfoton

Bilder som visar lite av det vackra man kan hitta i skogen.
>> Här...

Kartor

Karta för utskrift med stigar markerade.
>> Här...

Artiklar

Tidningsartiklar, utredningar, böcker och information med anknytning till Varlaskogen.
>> Här...

Kommunen

Information och status kring kommunens planer på byggnation i Varlaskogen.
>> Här...