Artiklar, utredningar m.m.


Tidningsartiklar, utredningar, information, böcker etc

Inventering holkar Varlaskogen (förklaringar förkortningar) Sammanställning över holkar i Varlaskogen.

Utlåtande angående Varlaskogens naturvärden Skrivelse från Leif Lithander, Göteborgs Naturhistoriska Museum, till berörda parter inom Kungsbacka kommun och Länsstyrelsen Halland. Biologiska, sociala, och pedagogiska naturvärden beskrivs.

Naturkraft : en bok "Om naturens lugnande, stärkande och läkande effekter" av Mats och Åsa Ottosson
Naturen är världens skönaste terapisoffa och världens vackraste retreatrum. Den har en förmåga att skänka kraft och lugn som människor i alla tider haft nytta av. Det kan vara i skogen, i fjällen eller parken utanför husknuten. Där erbjuds stresshantering och smärtbehandling. Där finns terapi som är helt gratis, som inte behöver tidsbokas i förväg och utan andra biverkningar än myggbett. Det finns gott om vetenskapliga undersökningar som visar att naturen har lugnande, stärkande och läkande effekter. Ändå ligger tonvikten på helt andra saker när man ska ta sig an människors själsliga och kroppsliga krämpor. Varför är det så? Åsa och Mats Ottosson möter i boken Naturkraft terapeuter, läkare och människor som i sin vardag använder naturen som kraftkälla. Tillsammans ger de den knuff vi alla behöver för att ta oss ut i skogen, upp på fjället ...

Marcus Hedblom, doktorsavhandling: "Birds and Butterflies in Swedish Urban and Peri-urban Habitats: a Landscape Perspective" - Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences Department of Ecology, Uppsala.
       Den ökande urbaniseringen av världens befolkning leder i de flesta fall till att natur i och nära städer försvinner. I Sverige både förtätas och expanderar städer genom att kvarvarande skogar exploateras. Dessa skogsfragment har oftast ett svagt legalt skydd. Resultaten i avhandlingen understryker den stora betydelsen av omgivande skogar (både inom staden och i närliggande landskap).